V R A N J E
 
line decor
line decor

 

 


 
 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

U cilju objektivnog informisanja javnosti u celosti objavljujemo javnu opomenu koju je 29.10.2015. god. izrekao Savet za štampu portalu OK radija a u vezi teksta pod nazivom "APOTEKA I PRIVATNICI: Sam svoj majstor!". Navedenim tekstom i komentarima narušen je ugled i poslovni integritet ZU Apoteka Vranje.
 
JAVNA OPOMENA SAVETA ZA ŠTAMPU IZREČENA PORTALU OK RADIJA
 
NETAČNO INFORMISANJE JAVNOSTI OD STRANE OK RADIJA

Povodom objavljivanja teksta od strane OK Radija pod nazivom "APOTEKA I PRIVATNICI: Sam svoj majstor!" , u kome se iznose netačni podaci, ZU APOTEKA VRANJE tom prilikom objavljuje pitanja koja su postavljena od strane OK Radija kao i odgovore na ista.

- Pitanja OK Radija

- Odgovori poslati OK Radiju

Na osnovu gore navedenih pitanja i odgovora OK Radio je napisao tekst "APOTEKA I PRIVATNICI: Sam svoj majstor!" koji se nalazi na sledećem linku:

http://www.okradio.rs/vesti/lokalne/apoteka-i-privatnici-sam-svoj-majstor_50492.html.

Članak ne sadrži navedena pitanja i odgovore i predstavlja netačno informisanje javnosti od strane OK Radija.

Pravilnik o pravilnoj primeni i čuvanju lekova

Proširite svoje znanje o lekovima jer ćete samo uz ispravnu upotrebu postići dobar efekat leka, a sve nepoželjne propratne nuspojave svesti na minimum. Nemojte biti "sam svoj lekar", jer su lekovi uvek potencijalno opasni. Obavezno se pridržavajte uputstava dobijenih od lekara ili farmaceuta.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vrh strane

©Copyright 2013. Irena Tasić - Apoteka Vranje. Sva prava zadržana.